Results

Uspěli jsme v mezinárodní soutěži The Vanceva® World of Color Awards™

Kostel Blahoslavené Marie Restituty v Brně je římskokatolický kostel na sídlišti Lesná, postavený v letech 2017-2020 podle návrhu architekta Marka Jana Štěpána. Kostel má půdorys kruhu. Jeho horní část je obklopena velkým kruhovým barevným oknem. Na hlavní kruhovou část navazuje 31 metrů vysoká betonová věž s půdorysem trojúhelníku, která je spojena visutým mostem.

Na obdélníkové plošině, která vymezuje posvátný okrsek, se nacházejí tři základní formy - kostel, věž a duchovní centrum. Stávající duchovní centrum je obdélníkové, věž je trojúhelníková, kostel je kruhový - tvoří tři základní geometrické tvary. Interiér je utvářen světlem z horního kruhového okna obklopujícího kostel pod střechou. Duhové kruhové okno je ukryto za hlubokou římsou, která tak zastírá zdroj světla. V duhově zbarveném okně se zpětně odráží obloha a lze říci, že nad Lesnou se vznáší kruh. Se svými 31 metry vytváří dominantu pro okolí, přestože není vyšší než sousední domy.

 

Kostel Blahoslavené Marie Restituty v Brně

 

Doplňující informace se dozvíte v rozhovoru s Ing. Michal Vrbkou, Obchodně technickým zástupcem

 

Michal Vrbka - obchodní zástupce

 • Typ budovy

Kostel

 • Kde se projekt nachází?

Brno, Česká Republika

 • Kdy byl projekt dokončen?

Dokončení projektu proběhlo v roce 2021.

 • Kdo je architektem celého projektu? 

Ing. arch. Marek Jan Štěpán

 • Která společnost dodávala na stavbu sklo? 

Saint-Gobain, divize GLASSOLUTIONS, Brno

 • Kde jste hledali inspiraci pro tento projekt?

Zadání a představa architekta byla kompletní paleta – barva duhy, přenášející se přes skla do vnitřního prostoru chrámu.

 • Kde jste hledali informace o skle a jeho barevných variantách?

Využili jsme konfigurátor barev VANCEVA® na webových stránkách.

 • Jak jste se dozvěděli o barevných fóliích Vanceva®?

Fólie Vanceva® odebíráme již více jak 20 let.

 • Které fólie Vanceva® jste použili k dosažení výsledného efektu?

Široké spektrum kombinací - 2 až 4 barev, tvořící přechodové linie duhy.

 • Jak jste prováděli výběr barev?

Jak již bylo výše uvedeno, zadáním byla celá paleta barev duhy. 

kostel fotografie - interiér

 

 • Jaký typ skla jste využili a proč?

Vzhledem k velikosti formátů a způsobu kotvení bylo z pohledu statiky použito sklo VSG ESG HST 1010.4.

 • Jaké výhody přineslo sklo do tohoto projektu?

Zcela dominantní architektonický prvek.

 • Jakým výzvám jste museli čelit?

Důležité byla dokonalá identifikace, aby nedošlo k záměně pozic.

 • Jak sklo doplnilo celkové vnímání stavby? Jak případně ovlivňuje prostor a osoby, které prostor využívají?

Vzhledem k účelu stavby – kostel, má světlo barevné světlo pro vnitřní duchovní rozměr.

 • Nastaly během výstavby nějaké problémy, které bylo potřeba vyřešit? 

Realizace proběhla bez problémů.

 • Co se vám na hotovém projektu nejvíce líbí?

Výstavba byla plánovaná již od devadesátých let minulého století a byla hrazena z darů obyčejných lidí, to že se stavbu podařilo zrealizovat je úžasná trpělivost místního faráře.

 • Jak vnímáte zasazení stavby do okolního prostředí? Jak na ni lidé reagují? 

Jedná se o kontroverzní stavbu, která bude 100% přijata až po určitém čase, moderní vzhled kostela má samozřejmě i své odpůrce.

 • Jakou roli hraje využití barev u jiných projektů?

Barvy patří do našeho života a jejich citlivé používání na projektech je dobré.

 • Jaké materiály a barevné palety běžně používáte? 

Především základní paletu barev VANCEVA 001 – 009 a 000A – 000H.

 • Byla to vaše první zkušenost s barevným vrstveným sklem nebo jste pracovali ještě na jiném projektu? Pokud ano, na jakém?

Jak už jsem výše uvedl, na menších projektech dělám už více jak 20 let, především pro interiér a exteriérová zábradlí.

10/17/2022 - 08:02