Results

Nové muzeum Akropolis

Vizuální dialog mezi starověkým chrámem Parthenón a soudobou architekturou

Nové muzeum Akropolis v řeckých Aténách je zcela bez pochyb jedním z nejnáročnějších stavebních projektů v Řecku v uplynulých desetiletích. Kontinuální vizuální dialog se starověkým chrámem Parthenón vyřešil Bernard Tschumi svým minimalistickým konceptem a omezeným použitím materiálů.


Context

Skutečnou výzvu při návrhu nového muzea Akropolis představovala již na samém začátku projektu odpovědnost za přemístění a uložení těch nejpozoruhodnějších soch z dob řecké antiky. Návrh navíc komplikovala relativně nepříznivá lokace budovy. Ta se totiž nachází v komplexu staveb označovaném jako Akropolis, tedy v místě citlivých archeologických vykopávek a současně soudobé zástavby s hustou sítí ulic, ale také chrámem Parthenón, jednou z nejvýznamnějších budov západní civilizace. Tyto podmínky, včetně horkého podnebí a občasných zemětřesení, donutily architekta vypracovat návrh velmi jednoduchého a precizního muzea s matematickou a koncepční přesností tolik typickou pro antické Řecko.


Použitý produkt

Nové muzeum sestává ze tří hlavních částí: základní, středové a horní. Vnější plášť budovy je tvořen skleněnou fasádou VARIO, tedy izolovaným sklem s možností regulace slunečního záření, podkladový vnitřní plášť pak laminovaným bezpečnostním sklem STADIP ve vzdálenosti 70 cm od fasády. Další skleněné prvky jsou umístěny vždy 2,25 m nad úrovní dokončených podlah budovy muzea. Díky možnosti regulace slunečního záření zajistí izolované sklo teplotu u vnitřní fasády kolem 23°C dokonce i při venkovních teplotách přes 40°C. Základní část muzea stojí na pilotech, pod kterými se nacházejí stávající archeologické výkopy. Celé místo je chráněno systémem sloupů, které byly rozmístěny po konzultaci s odborníky. Na této úrovni je umístěna i vstupní část muzea a prostory pro dočasné expozice, auditorium a zázemí. Skleněná rampa, ze které lze sledovat archeologické výkopy, vede do galerie uprostřed budovy muzea. Tu tvoří obrovský prostor se stropem ve dvojnásobné výšce na vysokých sloupech. V celé budově, ale především v prostorách nad výkopy, jsou podlahy ve velké míře vyrobeny s pomocí skleněného systému LITE-FLOOR. Horní část budovy uzavírá transparentní plášť, který propouští ideální světlo pro sochy uvnitř budovy i v okolí Akropolis. Střešní plášť je pak vytvořen z černého smaltovaného skla EMALIT. Tato technologie zajišťuje maximální možnou ochranu galerie před nadměrným teplem a světlem. Vedle mramoru a betonu budově zcela jednoznačně dominuje sklo, které pokrývá více než 80 % všech viditelných venkovních i vnitřních povrchů.


Výsledek

The collection and presentation of the antique excavations in the Makryianni area of the city was a particular challenge for the client and architect. The solution was to integrate the 2,200 square meters of archeological excavation within the museum as well as the creation of atmosphere using natural light and the acropolis. Visitors have a simultaneous view of the exhibits, the Parthenon and the Acropolis.

Pro klienta i architekta představovala největší výzvu sbírka i způsob prezentace antických výkopů v oblasti Makryianni. Cílem projektu totiž bylo integrovat archeologický výkop o ploše 2200 m2 pod budovu muzea a vytvořit tak unikátní atmosféru za pomoci přirozeného světla i ostatních částí Akropolis. Návštěvníci tak mohou obdivovat nejen exponáty muzea, ale současně vidí z muzea i chrám Parthenón a celou Akropolis.