Results

BIOCLEAN® samočistící sklo

SGG BIOCLEAN – inovativní sklo se snadnou údržbou a samočisticí funkcí nechá přírodu, aby okna čistila sama, a umožňuje tak svým zákazníkům, aby se této neoblíbené činnosti z velké části zbavili!

Základní charakteristika

 • Revoluční samočistící sklo
 • Permanentní povlak s dlouhou životností
 • SGG Bioclean využívá kombinaci vody a UV paprsků

Pozor při výrobě a montáži nelze použít běžné tmely, více v záložce >>Technické parametry<< a v přílohách.


PŘEHLED

Díky povlaku s SGG BIOCLEAN získává sklo hydrofilní a fotokatalytické vlastnosti. Povlak je pevně začleněný a má stejnou životnost, jako sklo samotné. Mechanické, termické a akustické vlastnosti SGG BIOCLEAN jsou identické s běžnými typy skel. Díky svým zvláštním vlastnostem využívá SGG Bioclean kombinaci vody a UV paprsků k výraznému snížení organického znečištění v porovnání s běžnými skly. Tuto nečistotu lze navíc bezezbytku jednoduše umít z povrchu skla. Sklo je proto nutné čistit výrazně méně často, nečistoty hůře ulpívají na povrchu a čištění je mnohonásobně jednodušší. To šetří nejen peníze, ale i čas a námahu.

Funkce

Spojení fotokatalytického a hydrofilního povlaku, charakteristické pro SGG BIOCLEAN, představuje v současné době nepřekonatelnou kombinaci na stále se rozrůstajícím trhu s povrchy, které odpuzují nečistoty nebo nevyžadují náročné čistění.
Fotokatalytické vlastnosti. Oxid titaničitý obsažený v povlaku SGG BIOCLEAN reaguje s UV slunečním světlem jako katalyzátor. Přitom se uvolňuje aktivní kyslík, který působí na drobné organické znečištění jako prach, škodliviny nebo usazeniny na povrchu skla a rozkládá je. Při dešti se tyto usazeniny díky hydrofilním vlastnostem SGG BIOCLEAN snáze odstraní.
Hydrofilní vlastnosti. Díky povlaku SGG BIOCLEAN se napětí povrchu vody výrazně snižuje. Proto se netvoří kapky, jako u běžných skel, ale vzniká průhledný, rovnoměrně odtékající vodní film, který odplavuje usazeniny a nezanechává žádné skvrny. SGG BIOCLEAN je vhodný výhradně pro venkovní použití, neboť hydrofilní a fotokatalytické vlastnosti zůstávají aktivní pouze v neustálém kontaktu s UV světlem. Speciální vlastnosti SGG BIOCLEAN se přitom uplatňují i v případě nepřímého slunečního záření a při zatažené obloze.


APLIKACE

Na základě samočisticí funkce se SGG BIOCLEAN uplatňuje obzvláště v oblastech s vysokým stupněm znečištění nebo na těžko přístupných místech zástavby. Použití SGG BIOCLEAN je proto velmi účinné při vertikálním i střešním zasklení na obytných i průmyslových a obchodních budovách, na novostavbách a při renovacích. Možnosti využití inovativního skla jsou nadmíru rozmanité. Mohou to být okna, skleněná  jádra, zimní zahrady, střešní okna, prosklené střechy, skleněné fasády, výkladní skříně nebo prvky v rámci městského vybavení. Speciální vlastnosti SGG BIOCLEAN se optimálně projevují při zabudování pod úhlem od 20°. V případě horizontální zástavby voda z důvodu menšího sklonu skla hůře odtéká a samočisticí účinek je tím omezen. Na skle může také zůstávat větší množství usazenin. V takové situaci se z SGG BIOCLEAN stává sklo se snadnou údržbou. Jednoduchým postřikem pomocí hadice a vody lze takovéto plochy čistit výrazně jednodušeji než běžná skla. SGG Bioclean lze kromě toho kombinovat s dalšími funkcemi, jako je např. tepelná izolace, ochrana před hlukem nebo také před vloupáním. Je třeba zdůraznit kombinaci samočisticí funkce a protisluneční ochrany, což zajistí nejen jasný průhled sklem, ale i chladnou hlavu. Při jakémkoli velkoplošném prosklení vzniká neustálé riziko přehřátí prostoru. Použití skla s protisluneční ochranou je jednoduchý, avšak účinný prostředek, jak tomuto nebezpečí důsledně předcházet.


VÝHODY
 • Skla SGG BIOCLEAN zůstávají výrazně déle čistá než běžné sklo. Snižuje se frekvence čištění a vynaložené prostředky. Úspora času, práce a nákladů.
 • Ulpívající zbytky nečistot lze velmi snadno odstranit. Po uschnutí nevznikají žádné šmouhy. Snížená spotřeba vody a čisticích prostředků navíc pozitivně přispívá k ochraně životního prostředí.
 • Jasný průhled i za deště, sněhu a v případě vnějšího kondenzátu. Voda totiž neulpívá na povrchu skla, ale odtéká v podobě průhledného filmu.
 • Samočisticí efekt SGG BIOCLEAN zůstává zachován i při difuzním světle, např. v zimě a při zatažené obloze.
 • SGG BIOCLEAN lze kombinovat s mnoha dalšími funkcemi skla, jako např. tepelně-izolační ochrana, protisluneční ochrana, ochrana před hlukem nebo i před vloupáním.

SPECIFIKACE

Varianty

SGG BIOCLEAN
 Monolitické sklo Standardní rozměry (v mm): DLF 3210 x 2250 síla: 4 - 6mm
 Monolitické sklo s oboustranným povlakem:

Široká nabídka produktů s různými vrstvami k ochraně proti teplu, resp. vrstvami protisluneční ochrany na straně 2

 Lepené sklo SGG STADIP BIOCLEAN, SGG STADIP PROTECT BIOCLEAN  SGG STADIP SILENCE BIOCLEAN
 Tvrzené sklo SGG SECURIT BIOCLEAN
 Protisluneční sklo SGG BIOCLEAN COOL-LITE ST

 

Technické vlastnosti

 Products  síla světelné faktory  UV  Solární faktory  U-value
 LT %  LRe%  Tuv %  g EN410  W /m2k
 SGG PLANILUX  4 mm  90 8  8  0.85  5.8
 SGG BIOCLEAN 4mm  4 mm  87 11  51  0.83  5.8
 SGG BIOCLEAN 6mm  6 mm  86 11  46  0.81  5.7
 SGG BIOCLEAN STADIP PROTECT 44.2  8.8mm  84 11  <1  0.74  5.7
 SGG BIOCLEAN s SGG PLANITHERM Ultra  4 (16) 4mm*  78 14 29  0.61  1.1
 SGG BIOCLEAN COOL-LITE SKN 165 s 4mm  4 (16) 4mm**  59 18  9  0.33  1.1

* Vrstva SGG PLANITHERM ULTRA N na straně 3, plněno argonem..
** Vrstva SGG COOL-LITE SKN  165 na straně 2, plněno argonem.

Pozor při výrobě a montáži nelze použít běžné tmely, více v záložce >>Technické parametry<< a v přílohách.


Prospekty a pokyny pro montáž a údržbu


ZACHÁZENÍ

Zpracování

 • Povlak nesmí přijít do kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty.
 • Sklo je nutné řezat s povlakem směrem nahoru.
 • Strana s povlakem by měla být vždy označena samolepkami BIOCLEAN, které jsou k dostání zdarma.
 • Je třeba zabránit kontaktu skla se silikony (spreje, přísavky, rukavice atd.)
 • Povlak musí být při instalaci izolačního skla a vrstveného skla (VSG) směrem ven.
 • Skladované tabule skla je třeba oddělit pomocí elastických podložek bez podílu lepidel.

Instalace a údržba

 • Sklo nasazujte vždy povlakem směrem ven.
 • Používejte těsnění na sklo a rámy bez obsahu silikonu, doporučujeme těsnící profily EPDM.
 • Po instalaci se sklo po několika dnech díky slunečnímu záření aktivuje.
 • První čistění: na místech, kde se muselo provést zasklení těsnicí hmotou (kartuší), vyčkejte až do úplného vytvrzení, než začnete s čistěním vrstvy SGG BIOCLEAN.
 • K čištění použijte čisticí prostředky na sklo, které jsou obvykle k dostání v obchodech, a čisté houby a hadříky bez efektu odírání. Oproti tomu je nepřípustné abrazivní nářadí a čisticí prostředky (hladítko na sklo, oděrací houba, čisticí mléko atd.).
 • Podrobné instrukce a tipy na instalaci, např. za použití profilových těsnění, najdete v prospektu „Návod na instalaci a údržbu‟ na www.samocisticisklo.cz.

Líbí se Vám výrobek?