Results

TIMELESS® sklo pro sprchy

Sklo SGG TIMELESS je určeno pro použití ve sprše. Může být použito ve sprchové zástěně, ve sprchovém koutě nebo ve vanové zástěně.

Základní charakteristika

  • Vysoká transparentnost a neutrální vzhled
  • Protikorozní účinek pro zachování transparentnosti
  • Sklo, které se snadněji čistí
  • Vysoce trvanlivá úprava

PŘEHLED

Sklo SGG TIMELESS to je :

• Vysoká transparentnost a neutrální vzhled

SGG TIMELESS sestává z velmi čirého skla, SGG Planiclear, na němž je téměř neviditelný povlak. SGG TIMELESS je tedy velmi transparentní a nemění vnímání barev, a to bez ohledu na tloušťku skla.

• Protikorozní účinek pro zachování transparentnosti

Den za dnem je sklo chráněno proti korozi, neztrácí barvu a uchovává si svoji krásu.

• Sklo, které se snadněji čistí

Voda sklouzává po skle, což omezuje usazování vodního kamene a vznik skvrn. Zbytkové stopy se čistí snadněji než na neupraveném skle.

• Vysoce trvanlivá úprava

SGG TIMELESS se vyrábí magnetronovým nanášením povlaku kovových oxidů. Tato úprava časem neztrácí svou účinnost a může vydržet všechny typy průmyslových zpracování (patenty).


APLIKACE

Sklo SGG TIMELESS je určeno pro použití ve sprše. Může být použito ve sprchové zástěně, ve sprchovém koutě nebo ve vanové zástěně.

Sklo SGG TIMELESS vzhledem ke svému speciálnímu pokovení má zvýšené nároky na manipulaci a opracování. Seznámit se s nimi můžete níže v sektoru Manipulace a opracování, nebo v přílohách pro stažení.


VÝHODY

Sklo SGG TIMELESS je určeno pro použití ve sprše. Může být použito ve sprchové zástěně, ve sprchovém koutě nebo ve vanové zástěně.

Ochrana proti korozi: záruka transparentnosti

Navzdory pravidelnému čištění ztrácí sklo běžně v průběhu času svůj lesk. Na povrchu skla se objevují malá zdrsnění bělavé barvy. Na nich ulpívají vodní kámen a špína. Povrch SGG TIMELESS je trvale chráněn díky inovativnímu továrnímu nanášení vrstvy kovových oxidů. Sklo nebělá, zachovává si svoji transparentnost. Vodní kámen a nečistoty se na něm méně zachytávají: Čištění je snazší než u neupraveného skla.


SPECIFIKACE

SGG TIMELESS je sklo upravené na jedné straně. Jde o výrobek určený k tvrzení: Tvrzení je nutné pro získání konečné funkčnosti výrobku. Vrstva SGG TIMLESS je téměř neviditelná. Pro zjištění upravené strany se doporučuje označit cínovou stranu skla (pomocí detektoru nebo UV lampy). Úprava SGG TIMELESS je vždy na opačné straně, než je cínová strana (na straně vystavené atmosféře). Abychom mohli určit strany skla, je vhodné umístit samolepicí nálepku na cínovou stranu (neupravenou stranu). Výrobek může být zpracován za podmínek obecně používaných pro sklo float.

SGG TIMELESS je možné řezat, tvarovat a tvrdit.Sklo může být zakřivené v poloměrech až do 1 m (je třeba počítat se zkouškami pro menší poloměry). SGG TIMELESS může být se sítotiskem na jedné nebo na druhé straně. Může být vrstvené, a to s výhradou, že sklo je předem tvrzené a že povlak je umístěn na vnější straně sestavy. Pro všechny fáze zpracování používejte vhodné nástroje a materiály, abyste zamezili poškrábání povlaku. Sklo v každé fázi zpracování důkladně osušte, abyste zabránili případným zbytkovým stopám, které se mohou stát po vytvrzení neodstranitelnými.


Prospekt a podmínky pro užití 


Manipulace a opracování

Údaje o předpisech

SGG TIMELESS je v souladu s těmito normami:

– EN 14428: Sprchové zástěny – Provozní předpisy a zkušební metody;

– EN 1096 (třída A): Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem.

Záruka

Sklo pro sprchy SGG TIMELESS má záruku ochrany proti korozi pro prvního kupujícího* po dobu 10 let, přičemž se počítá od prvního dodání, za normálních podmínek užívání a s výhradou, že budou dodrženy pokyny společnosti Saint-Gobain pro zpracování, manipulaci, údržbu a používání. Ochrana proti korozi znamená, že sklo SGG TIMELESS používané za těchto podmínek nebude vykazovat homogenní bělavý závoj, měřeno průměrem rozmazanosti** na straně povlaku, větší než 5%.

Tato záruka se nevztahuje na tyto případy:

– S klo je poničené, došlo k poškození skla náhodou nebo jinou vnější příčinou nebo je sklo používáno nesprávně;

– sklo nebylo určeno, dopravováno, skladováno, manipulováno, instalováno, sestavováno, čištěno, používáno nebo ošetřováno podle pokynů uvedených v dokumentaci a na www.saint-gobain-glass.com;

– uplynula původní záruční doba skla.

Omezení záruky:

Tato záruka zahrnuje pouze samotnou výměnu skla SGG TIMELESS nebo úhradu rozdílu mezi původní prodejní cenou a prodejní cenou skla bez povlaku, podle vlastního uvážení společnosti Saint-Gobain Glass. V případě výměny bude sklo dodáno na adresu prvního kupujícího. Tato záruka se netýká škrábanců, rozbití, prasklin, nahodilých přímých nebo nepřímých poškození,nezahrnuje náklady spojené s demontáží a zpětným umístěním skla. Záruka je nepřevoditelná a nepostupitelná.

Líbí se Vám výrobek?