Results

STADIP ®, STADIP PROTECT® vrstvená skla

Bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT se skládají ze dvou nebo více vrstev skla vrstveného pomocí jedné nebo více fólií z polyvinylbutyralu (PVB).

Rozlišujeme skla SGG STADIP složená z jedné folie PVB s nominální tloušťkou 0,38 mm, skla SGG STADIP PROTECT, která jsou složena z PVB s nominální tloušťkou nejméně 0,76 mm. Různé úrovně bezpečnosti získáte kombinací různych počtů a/nebo tlouštěk každé složky.

stadip

 

V připadě rozbití skla udrží folie PVB kousky skla na místě. V případě běžného použití je zachována odolnost a fixace skla do té doby, než je sklo vyměněno.


PŘEHLED

Základní charakteristika

 • STADIP ® složen ze dvou skel a jedné folie PVB 0,38mm
 • STADIP ® PROTECT složen nejméně ze dvou skel a dvojité folie o síle 0,76mm
 • folie mohou být čiré, matné nebo barevné
 • ochrana majetku a osob
 • ve složitějších složeních i proti střelbě nebo výbuchu (značení SP, BS)
 • ochrana proti UV záření

APLIKACE

Ochrana proti zranění

V případě rozbití skla zůstanou úlomky skla přilepené na vnitřní vložce. Skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT tedy udrží zasklenou stěnu na místě. Tato bezpečnost, která je v mnoha případech povinná (např.: veřejna zařizeni, školy,jesle, balkonové výplně, ...), najde také své uplatněni v obytných budovách, kde zajišťuje ochranu obyvatel.

Použití zasklení na střechy musí odpovídat požadavům na bezpečnost, zvýšenou tepelnou izolaci, solarní ochranu atd. Bezpečnost osob je zajištěna použitím bezpečnostních vrstvených skel (vnitřní, interiérová, strana zastřešeni). *
V případě, kdy nějaký předmět narazí na zasklenou střechu, bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP PROTECT mohou do určité míry zastavit tento pád a také úlomky skla. V závislosti na složení zajišťuje vrstvené bezpečnostní sklo SGG STADIP PROTECT, že konstrukce vyhovují požadavkům na střešní zasklení.

* Doporučené izolační zasklení pro světlíky je horní, exteriérové, sklo tepelně tvrzené (proti rozbití padajícími předměty) a interiérové sklo bezpečnostní vrstvené.

Ochrana proti pádům osob

SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT vrstvená skla mají nebo mohou:

 • zbytkovou stabilitu v připadě rozbití;
 • zadržet předmět, který způsobil rozbití okna (v zavislosti na požadované úrovni bezpečnosti), za předpokladu, že je instalováno přesně na míru, v souladu s normou EN12600.

Hlavní oblasti pro použití bezpečnostních vrstvených skel jsou parapety, zabradlí, prosklené příčky a skleněná okna.

Ochrana proti vandalismu a vloupání

Pro zajištění bezpečnosti majetku a obyvatel budovy mohou byt bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP PROTECT důležitým odrazovacím prvkem, když jsou instalována do patřičného rámu.

 • Bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIP PROTECT SP přispívají k bezpečnosti obchodů a kancelaří. Společně s další doplňkovou ochranou mohou být použita na vitríny a dveře obchodů, jako vstupní dveře a okna kancelaří s přizpůsobením pro specifické úrovně ochrany.
 • Úroveň rizika a zakonné požadavky nařizení určí úroveň ochrany, které je třeba dosáhnout, a tím typ bezpečnostního vrstveného skla SGG STADIP PROTECT nebo SGG STADIP PROTECT SP. Tento výběr je spojený s typem a s hodnotou majetku, který má být chráněn, s typem budovy (např.: budova se snadným přístupem či nikoliv, individuální dům...) a s jejim umístěním (např.: izolovaný dům či nikoliv, riziková oblast...). Posouzení tohoto rizika se provede případ od případu a zohlední případné specifikace pojišťovatelů.

Ochrana proti výstřelům z pistole

Bezpečnostní vrstvená skla SGG STADIPPROTECT - neprůstřelná - chrání proti rizikům útoku se střelnou zbraní (např.: finanční instituce, banky, pošty, vojenská zařízení...). Verze „Non Splitting (NS)“ omezuje případné rozptýlení úlomků na straně opačné vůči výstřelu.

Skla SGG STADIP PROTECT HS jsou odolná vůči ručním střelným zbraním a puškám. Skla SGG STADIP PROTECT HC jsou odolná vůči střelám z loveckých zbraní (kulovnice, brokovnice).
Skla SGG STADIP PROTECT FS v sobě spojují odolnost vůči některým střelám střelných zbraní, ochranu proti vandalismu a vloupání. Tato skla jsou tedy vhodná k multifunkčnímu použití vyžadujicímu bezpečnost a ochranu.

Ochrana proti explozím

Minimalizace následků náhodných nebo zločinných explozí předpokládá použití ochranných skel proti tlaku vytvořenému těmito explozemi. V průmyslovém prostředí se v prostorách umístěných v rizikových oblastech použijí skla typu SGG STADIP PROTECT BS.

Ochrana proti hluku

Viz produkt STADIP SILENCE

Estetika

Viz produkt STADIP COLOR


VÝHODY

Ochrana proti UV záření

Skla řady SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT filtrují většinu UV paprsků. Mohou být použita jako ochrana proti vyblednutí barev prvků uvnitř budovy, které jsou trvale vystaveny slunečnímu záření (např.: vitríny obchodů, závěsy, koberce).

STADIP a STADIP PROTECT může být kombinován s řadou dalších skel zajišťujících širokou škálu použití včetně:

 • Protisluneční skla (např. COOL-LITE nebo ANTELIO)
 • Tepelnou izolaci (např. PLANITHERM)
 • Protipožární skla (např. PYROSWISS / CONTRFLAM)
 • Samočistící skla (např.BIOCLEAN)
 • Ornamentní skla (např.MASTERGLASS / DECORGLASS)

SPECIFIKACE

Standardně jsou SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT složena ze 2 nebo vice tabulí čirého skla SGG PLANICLEAR. Složení může ovšem obsahovat i další výrobky:

 • extra čiré sklo SGG DIAMANT;
 • probarvené sklo ve hmotě SGG PARSOL;
 • protisluneční sklo řady SGG COOL-LITE nebo SGG ANTELIO;
 • sklo s nízkou emisivitou řady SGG PLANITHERM ;
 • některa ornamentni skla z řad SGG DECOR-GLASS nebo SGG MASTERGLASS.

V takovém píipadě přidáme název výrobku za název SGG STADIP nebo SGG STADIP PROTECT.

Přiklad
SGG STADIP 64.1 ANTELIO SILVER se skládá z jednoho protislunečního skla SGG ANTELIO SILVER 6 mm, spojeného se sklem SGG PLANICLEAR 4 mm pomocí 1 folie PVB s tloušťkou 0,38 mm. Folie PVB jsou k dispozici v čiré, matné, bronzové, šedé nebo barevné verzi (viz SGG STADIP COLOR).

 


Prospekt a výňatek z příručky o skle MEMENTO popisující jednotlivé skupiny:

 • SGG STADIP: ochrana proti zranění
 • SGG STADIP PROTECT: ochrana proti pádu osob a základní ochrana proti vandalismu a vloupání
 • SGG STADIP PROTECT SP: zesílená ochrana proti vandalismu a poškození
 • SGG STADIP PROTECT HS, HC a FS: ochrana pro útokům se střelnou zbraní
 • SGG STADIP PROTECT BS: ochrana proti explozím
 • SGG STADIP SILENCE: ochrana proti hluku

 


Produkty

SKLA: pro dělící systémy

Plně zasklené, zvukotěsné dělící systémy bez silikonu

Líbí se Vám výrobek?