Results

Vytápění pomocí skla

Budoucnost vytápění je jasná. Sklo vás ohřeje i v koupelně.

Představte si, že si vyměníte radiátory. A proč při tom nepoužít průhledné materiály? A neinstalovat nová potrubí? Pak by vám topení nebránilo ani ve výhledu. 
Nechcete optimální systém vytápění místností? Vše co budete potřebovat je přívod elektrické energie, například v podobě elektrické zásuvky.
A díky bezdrátovému dálkovému ovládání termostatu je automaticky regulován výkon topení podle vašich potřeb.

Vytápění a ohřev za pomoci skleněných komponentů má mnoho variant. Můžete je použít jak uvnitř pro ohřev prostor, ale také jako izolační sklo oddělující interiér od exteriéru. Izolační dvojskla a trojskla s integrovaným ohřevem již dávno získala své místo na slunci.
A nemusí to vždy být jen velký komplex. Zrovna tak se uplatňují v rodinných domech.

     Vyhřívaná izolační skla

    Skleněný radiátor