Results

SAINT-GOBAIN fórum

Odborné semináře pro architekty a projektanty.

Skupina Saint-Gobain, globální lídr na trzích udržitelného bydlení pořádá již čtvrtou sérii odborných seminářů pro projektanty, architekty, stavební firmy a ostatní profesionály ve stavebnictví. Semináře se v roce 2016 zaměří na problémy akustiky. Toto téma bude získávat na aktuálnosti a Saint-Gobain se svými výrobky již nabízí nespočet komplexních řešení.

Jednotlivá témata seminářů vychází ze stavební a projektové praxe a jsou podložena dlouholetými zkušenostmi výzkumu, vývoje, projektování, přípravy a realizace staveb. 
Účastníkům program nabídne široký vhled do problémů akustiky a jejich praktického řešení.  Zblízka se podíváme na akustiku z pohledu projektanta, ale také konkrétních konstrukcí a typů použitých stavebních materiálů.

Letošním externím partnerem je společnost Aveton, která se věnuje projekční a realizační činnosti, výzkumu a vývoji v oblasti akustických materiálů, zastoupená Ing. Tomášem Hrádkem. Účast na seminářích je bezplatná. Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

 

Více podrobností, místa a termíny konání, seznam témat a přednášejících najdete na webových stránkách fóra.

http://www.sgforum.cz/

Zde také naleznete i přihlášku, pomocí které se můžete na toto velmi přínosné a oblíbené fórum přihlásit. Součástí stránek jsou i témata minulých ročníků.

01/05/2016 - 13:50
Corporate